Vi levererar mer än bara produkter

Behövs mark-, anläggnings- och byggnadsarbete i projektet? Vi hanterar det också, liksom installation och idrifttagning på site.

Tjänster för en nyckelfärdig anläggning

För oss är det behovet och kravspecifikationen det viktigaste, därefter löser vi uppdraget! Naturligtvis tar vi all vår erfarenhet från 50 år i branschen med oss in i samtliga projekt och lämnar aldrig en arbetsplats innan beställaren är 100% nöjd.

I de flesta av våra projekt hanterar vi också tester, installation och idrifttagning. Vi kan också erbjuda olika former av service efter att anläggningen är överlämnad till kund.

Inom ramen för erbjudandet inom våra olika affärsområden kan vi också hantera entreprenadåtaganden. Detta innebär att vi då arbetar inom ramarna för AB 04, ABT 06, eller liknade.

AB 04 används då beställaren svarar för projektering och Harju Elekter står för utförandet.

ABT 06 är vanligast vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.

För oss är professionell intern projektledning avgörande för ett framgångsrikt entreprenadprojekt. Våra styrkor ligger i att utnyttja expertkunskap hos olika personer i vårt nätverk inom relevanta områden och få dem att bidra med rätt information och lösning i rätt tid. Vi tar med andra ord ett helhetsgrepp och erbjuder dig allt som behövs inom eldistribution, kommunikation och infrastruktur.

Några exempel på projekt med mer än enbart stationsleveranser:

  • Installation av hög-, mellan och lågspänningsställverk, transformatorstationer samt skenbryggor
  • Kabelförband, avslut och skarvar
  • Idriftagning
  • Reläprovning
  • Installation av reservkraftsanläggningar
  • Allmän elinstallation
  • Brandtätning
  • Färdigställande av mark inklusive grundläggning
  • Pålning till station
  • Geoteknisk undersökning

Inom alla våra affärsområden arbetar vi ifrån idé till leverans av färdig anläggning. Vi samarbetar även inom koncernen för att erbjuda kostnadseffektiva lösningar utan att tumma på kvalitén.