Övervakning
SEBVision

Harju Elekters övervakningssystem, SEBVision, är ett modernt och kostnadseffektivt SCADA-system. Det ger snabb information och överblick vid nedstängning och avbrott och reducerade servicekostnader via tydlig och klar information. System kan enkelt anslutas till en mängd olika överliggande eller befintliga system.

Till exempel kan SEBVision förmedla mätvärden, brytarmanövrering och laststyrning av en reservkraftsanläggning till över och underliggande system via busskommunikation. Med en lokal manöverpanel i station kan användaren ändra inställning av laststyrningen, parametrar och övervakning för de ingående delarna.

Ett annat exempel är där SEBVision utgör ett styr- och övervakningssystem omfattas av nästan 2 000 I/O-punkter som kontrollerar hela kedjan från inkommande mellanspänningsgrupper till utgående lågspänningsgrupper.

Detta är endast två exempel på utförande för övervakningssystem med SEBVision.

Användningsområde

  • Övervakning och styrning av kraftanläggning
  • Övervakning och styrning av reservkraftsanläggning

Tekniska data

  • Siemens PLC-system
  • Touchpanel 6” till 19” för styrning
  • Busskommunikation
  • NTP- eller GPS-tidssynkronisering

Fördelar

  • Lätt att överblicka
  • Modernt och enkelt att hantera
  • Kostnadseffektivt
  • Anpassningsbart
Ladda ner produktblad