Nätstationer
HEKA 1VM315-3 i plåt, utomhusbetjänad

Nätstation HEKA 1VM315-3

Produktinfo och användning

Nätstation för en transformator max 315 kVA

Tekniska data i korthet

  • Spänning: 12/24 kV
  • Max transformatorstorlek: 315 kVA
  • Ström Lsp: 630 A
  • Max kortslutningsström Ik: 14/20 kA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betongfundament
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
  • Kan levereras med installerad transformator

Produktbeskrivning

HEKA 1VM315-3 är en nätstation i plåt med betongfundament. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer, så som nätstation med luftisolerat ställverk eller kompaktställverk. Fabrikat på transformator, upp till 315 kVA, högspänningsställverk samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Taket har 5 graders lutning i standardutförande. Tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.