Nätstationer
HEKA 1VM315-2 i plåt, utomhusbetjänad

Nätstation HEKA 1VM315-2

HEKA 1VM315-2 är ett större stationshus i plåt med betongfundament. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer, så som 24 kV seriesatellitstation eller en nätstation med luftisolerat ställverk eller kompaktställverk. Fabrikat på transformator, upp till 315 kVA, högspänningsställverk samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Seriesatellitstationen har två skruvlaskar till linjefacken samt säkringar och frånskiljare till transformator. Huset kan fås med ett extra IT-utrymme med egen dörr. Taket har 5 graders lutning i standardutförande. Tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.

Användningsområde

  • Stationshus för en transformator max 315 kVA. En bredare nätstation för mer utrymme, 12/24 kV, samt 24 kV seriesatellitstation

Tekniska data

  • Spänning: 12/24 kV
  • Max transformatorstorlek: 315 kVA
  • Ström Lsp: 630/400 A
  • Max kortslutningsström Ik: 14/12 kA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betongfundament
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
  • Kan levereras med installerad transformator
Ladda ner produktblad
Ladda ner layoutritning
Ladda ner instruktioner
Ladda ner bild 1 (lågupplöst jpg)
Ladda ner bild 2 (lågupplöst jpg)