Nätstationer
HEKA 1VM1600 i plåt, utomhusbetjänad

Nätstation HEKA 2SB1600

HEKA 1VM1600 är en nätstation i plåt med betongfundament. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer och är så pass bred att ett IBH21-ställverk passar. Fabrikat på transformator upp till 1600 kVA, högspänningsställverk samt lågspänningsställverk kan väljas fritt av kund. Taket har 12 graders lutning i standardutförande. Tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.

Användningsområde

 • Nätstation för en transformator max 1 600 kVA
 • Passar bra för att vara en IBH21-station

Tekniska data

 • Spänning: 12/24 kV
 • Max transformatorstorlek:
  1 600 kVA
 • Max kortslutningsström Ik:
  14/20 kA

Fördelar

 • Personsäkert
 • Robust
 • Betongfundament
 • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida
 • Kan levereras med installerad transformator
Ladda ner produktblad
Ladda ner layoutritning
Ladda ner instruktioner
Ladda ner bild 1 (lågupplöst jpg)