Nätstationer
HEKA 1VB1000 i betong, utomhusbetjänad

Nätstation HEKA 1VB1000

Produktinfo och användning

Nätstation för en transformator max 1 000 kVA

Tekniska data i korthet

Spänning: 12/24 kV
Max transformatorstorlek: 1 000 kVA

Fördelar

  • Personsäkert
  • Robust
  • Betonghus
  • Möjligt att rulla in kabel på lsp- och hsp-sida

Produktbeskrivning

HEKA 1VB1000 är en nätstation i betong. Denna station kan hysa flera olika konfigurationer. Fabrikat på transformator, upp till 1 000 kVA, högspänningsställverk samt lågspänning kan väljas fritt av kund. Standardtak har en vinkel på 5 grader men tak och väggar kan designas efter önskemål. Färg är valfri.