Vi elektrifierar fastigheter

Med ett brett urval av produkter och en etablerad projektorganisation för elfördelning kan vi stötta installatörer runt om i Sverige. Lär känna Harju Elekter och vad vi kan bidra med!

Vi elektrifierar fastigheter

Med ett brett urval av produkter och en etablerad projektorganisation för elfördelning kan vi stötta installatörer runt om i Sverige. Lär känna Harju Elekter och vad vi kan bidra med!

Vi elektrifierar fastigheter

Med ett brett urval av produkter och en etablerad projektorganisation för elfördelning kan vi stötta installatörer runt om i Sverige. Lär känna Harju Elekter och vad vi kan bidra med!

Gör det lite enklare för dig

Vi vet att du har mycket att stå i vid ett elinstallationsprojekt, med många delprojekt att hantera. Med ett optimerat produktutbud inom elfördelning och en egen projektorganisation bidrar vi till att ditt installationsarbete flyter smidigt från början till slut.

Stor erfarenhet
Vi erbjuder kompletta elfördelningslösningar för fastigheter såsom köpcentra, varulager och distributionscentraler, men även arenor, sjukhus och liknande. Vi samverkar med många elinstallationsföretag runt om i Sverige inom elfördelning. Vi projekterar och konstruerar utifrån given specifikation för i princip vilken inomhusmiljö som helst.

Projektstödet du önskar
Det är enkelt att arbeta med oss på Harju Elekter. Våra kunniga tekniska säljare och projektledare kan elfördelning på djupet, vilket gör att du kan fokusera på övriga delar i ditt projekt. Vi har också erfarenhet från många projekt inom energi och infrastruktur, vilket gör att vi kan se ditt fastighetsprojekt ur ett bredare perspektiv om så krävs.

Överordnad styrning och kontroll
Alla moderna kraftanläggningar behöver övervakning. Vårt eget övervakningssystem, SEBVision, är ett modernt och kostnadseffektivt SCADA-system. Det ger snabb överblick vid nedstängning och sänkta servicekostnader genom tydlig information. Låt oss visa en simulering på hur mycket du kan spara med överordnad styrning och kontroll!

Solenergi och laddstolpar
Solenergianläggningar installeras allt oftare på olika typer av fastigheter, liksom laddstolpar på parkeringen för kunder eller medarbetare. Vi kan hantera dessa anläggningar i elfördelningsprojekt om du önskar. Vår erfarenhet från solanläggningar med batterilagring kommer väl till pass för de större fastighetsprojekt vi fokuserar på.

Stöd från start till mål
Med Harju Elekter som partner kan du känna dig trygg från order till leverans. Vi konstruerar och bygger våra produkter i två produktionsanläggningar i Sverige. Vi är leverantörsoberoende och våra lösningar är testade och certifierade enligt gällande standarder. Vi arbetar nära våra partners med en dedicerad kontaktperson som ger dig full uppmärksamhet. Vi har en tydlig projekthantering och lämnar inga detaljer därhän. Om du vill ha hjälp på plats eller utbyggnad av din anläggning har vi en egen serviceorganisation till ditt förfogande. Allt för att göra ditt nästa fastighetsprojekt lite enklare.

Projektexempel

Relaterade Produkter

Låter vårt erbjudande intressant?

Har du ett nytt fastighetsprojekt på gång?
Låt oss på Harju Elekter inkomma med ett förslag på elfördelningslösning!

Kontakta mig så kan ni berätta mer:

    Kontakta Mikael Berghand, Affärsområdesansvarig Fastigheter

    08-121 595 78
    072-080 77 78