Firmatutvustus

Harju Elekter toodab elektriseadmeid 1968. aastast. Kontsern tegutseb kahes ärisegmendis: tootmine ning kinnisvara ja muud segmenteerimata tegevused.

Harju Elektri kontserni tootmissegment hõlmab elektriseadmete tehaseid Eestis (AS Harju Elekter Elektrotehnika, HE osalus 100%), Soomes (Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Telesilta Oy, HE osalus 100%) ja Leedus (UAB Rifas, HE osalus 100%), kus tehaste põhitoodangu moodustavad elektrienergia jaotusseadmeid (alajaamad, kaablijaotus- ja liitumiskilbid) ning automaatika- ja juhtimiskeskused energia- ja tööstussektori ning infrastruktuuri tarbeks. Tootmissegmenti kuulub ka AS Harju Elekter Teletehnika (HE osalus 100%), kes valmistab lehtmetalltooteid elektrotehnika- ja telekommunikatsioonisektorile. Kontserni toodangu müügiks Rootsis ja Põhjamaades loodi 2010.aastal müügiorganisatsioon Rootsi Harju Elekter AB (HE osalus 100%). 2016. aastast kuulub Kontserni Kontserni Soome ettevõtetega seotud kinnisvara haldamise firma Harju Elekter Kiinteistöt Oy (100%), 2017. aastast kaubandusgrupp Energo Veritas OÜ (80,5%) ning 2018.aastast Rootsi tootmisettevõtted Sebab AB (100%) ja Grytek AB (100%).

Emafirma AS Harju Elekter omab Keilas ja Haapsalus üle 70 000 m2 tööstuslikku kinnisvara, mida hallatakse ja renditakse Kontserni või sellega seotud ettevõtetele. Emafirma tagab ka personali-, finants- ning teiste vajalike tugiteenistuste olemasolu Kontsernis.

1997. aastast on Harju Elektri aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi lisa- ning alates 2003.aastast põhinimekirjas.