Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal

AS Harju Elekter avaldab 2019. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2018.a 4.kvartali vahearuanne 27.02.2019
2019.a 1.kvartali vahearuanne 02.05.2019
Aktsionäride korraline üldkoosolek 02.05.2019
2019.a 2.kvartali vahearuanne 31.07.2019
2019.a 3.kvartali vahearuanne 30.10.2019

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400