Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal

AS Harju Elekter avaldab 2018. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2017.a 4.kvartali vahearuanne 28.02.2018
2018.a 1.kvartali vahearuanne 25.04.2018
Aktsionäride korraline üldkoosolek 03.05.2018
2018.a 2.kvartali vahearuanne 25.07.2018
2018.a 3.kvartali vahearuanne 24.10.2018

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400