Vindkraft

Vindkraft och andra alternativa vägar till energiproduktion har blivit allt mer aktuella. För inkoppling av vindkraftverk är det viktigt att känna till hur anslutningen kan påverka nätet eftersom man som nätägare har ett ansvar för att el- och leveranskvaliteten uppfyller kraven enligt svensk standard.

Harju Elekter har olika vindkraftsprojekt i erfarenhetsbanken där vi oftast arbetar i entreprenadform. Vår erfarenhet av installationer över hela Sverige kommer väl till pass när vi driver ett projekt enligt ABT 06 som omfattar en order till en vindkraftspark.

Harju Elekter är medlem i:

Nedan ett av våra projekt:

Vindpark, Bröcklingberget

Vill du veta mer? Hör av dig!

    Affärsområdesansvarig

    Magnus Anundsson

    Vill du veta mer om vindkraft, ring mig på
    070-377 37 67 eller fyll i och skicka formuläret.