Primärstationer

Harju Elekters primärstationer karakteriseras av en rejäl och stabil konstruktion och hög flexibilitet vad gäller storlekar, design, egenskaper, kulör, m.m.

Vid leverans av en primärstation ingår ofta uppställning av högspänningsbrytare, transformator och fördelningsstation kompletterad med vad som i övrigt har specificerats.

Primärstationen tillverkas i egna fabriker och kan utrustas med allt från mellanspänningsställverk till SCADA-system med fjärruppkoppling.

Vår projektavdelning tar gärna ansvar för ett helhetsprojekt eller en totalentreprenad.

Generell specifikation:

 • Högspänningsbrytare (upp till 172kV)
 • Krafttransformator
 • Primärstation
 • Luftisolerat primärställverk eller kompaktställverk
 • Reläskydd
 • Hjälpkraft
 • SCADA-system
 • Eget lågspänningsställverk
 • Kommunikation

Sekundärstationer/Nätstationer

Harju Elekters sekundärstationer har en rejäl konstruktion och är personsäkra och testade enligt IEC 62271-202. Stationen kan ställas på bergig mark då den endast kräver litet nedgrävningsdjup. En valfri kulör kan väljas och det är enkelt att rulla in kabel på låg- och högspänningssidorna. Transformatorn kan också enkelt bytas ut om så krävs. Produktion i egna fabriker gör att vi enkelt kan anpassa stationen efter mycket speciella arkitektkrav.

Vid leverans av en sekundärstation kan vi ta på oss hela arbetet med allt från att färdigställa bädden, leverera stationen, koppla in kablar, skapa jordtag, samt idrifttagning. Stationerna produceras från plåt till färdiga stationer i egna fabriker, liksom lågspänningsställverk och luftisolerade högspänningsställverk.

Generell specifikation:

 • Plåt eller betonghus (alltid med betonggrund)
 • Inom- eller utomhusbetjäning
 • Högspänningsställverk <24 kV
 • Transformator
 • Lågspänningsställverk
 • Fjärravläsning
 • Fjärrstyrning

Nedan ett av våra genomförda projekt:

Primärstation, Stenbro, Gotland

Exempel på andra projekt:

Primärstationer, södra Sverige, E.ON

Sekundärstationer/nätstationer, ramavtal, E.ON

Vill du veta mer? Hör av dig!

  Affärsområdesansvarig

  Magnus Anundsson

  Vill du veta mer om nätstationer, ring mig på 070-377 37 67 eller fyll i och skicka formuläret.