Elförsörjningen måste alltid fungera

Det är en självklarhet för alla energibolag att säkerställa en stabil elförsörjning. Harju Elekters lösningar för låg- mellan- och högspänning bygger på erfarenhet, teknisk kompetens och ett brett produktprogram.

Utrustning för eldistribution i region- och lokalnät

Harju Elekter är en helhetsleverantör av lösningar för eldistribution inom energiområdet. Våra projekt omfattar lösningar från 0,4 kV upp till 170 kV.

Vi driver projekt från konstruktion till leverans och installation av enstaka nätstationer till kompletta primärstationer. Ordning och reda i allt projektarbete, inklusive montage, är centralt för oss alla inom Harju Elekter. Inom vår organisation i Sverige har vi kunskap och lång erfarenhet inom projektledning, konstruktion, konfigurering och programmering, samt idrifttagning och provning.

Vårt produktprogram omfattar både egna och inköpta produkter från utvalda partners. Detta gör att vi erbjuder ett komplett sortiment till energibolag inom eldistribution.

Våra stationsprojekt kan även inkludera markarbeten med installation.

För att erbjuda marknaden den bästa servicen genomför vi oftast FAT-tester på någon av våra produktionsenheter i Sverige eller Estland. Vi åtar oss även servicearbeten via egen serviceavdelning.

Elkraftstationer

Harju Elekter erbjuder primärstationer samt utomhusbetjänade sekundärstationer/nätstationer i plåt och betong, samt inomhusbetjänade i betong för den svenska marknaden. Läs mer >

Vindkraft

Harju Elekter levererar lösningar för inkoppling av vindkraftverk på elnätet. Läs mer >

Energilagring

Energilagring, av el i detta fall, syftar till att avlasta elnätet vid kapacitetsbrist. Läs mer >