Telecom Fiber

Vi ligger långt framme i Sverige vad gäller bredbandssatsningar, men det finns ännu mer att göra. Regeringen satte tidigare som mål att 95% av alla hushåll skulle ha tillgång till bredband med ett minimum av 100 Mbit/s. Läget i början av 2021 är att 80% har tillgång till bredband och 54% då via fiber. För den fortsatta utbyggnaden spelar de svenska stadsnäten en viktig roll, oaktat hur lokaliseringsprincipen hanteras.

Harju Elekter vill bidraga till fortsatt utbyggnad av fibernätet också genom vårt medlemskap i Stadsnätsföreningen.

Vi har tagit fram ett antal standardiserade fiberbodar som följer anvisningarna för Robust Fiber och därmed uppfyller driftsäkerheten för en bra fiberanläggning.

Vårt erbjudande omfattar med andra ord fiberbodar som är optimalt utrustade som standard. Det blir då enkelt att ta fram en sitelösning som täcker de flesta av nätägarnas olika behov för site eller nod.

Nedan ett av våra senaste projekt:

Fiberbodar, Lidköping Kommun

Vill du veta mer? Hör av dig!

    Affärsområdesansvarig

    Per Magnusson

    Vill du veta mer om fiber, ring mig på
    070-911 96 13 eller fyll i och skicka formuläret.