Fiberbodar, Lidköping Kommun

Kund

Lidköpings Kommun, Teknisk Service

Plats

Runt om i Lidköpings kommun

Bakgrund

Lidköping Bredband är en enhet inom Teknisk Service, Lidköpings kommun, som förvaltar och bygger ut stadsnätet i kommunen. Harju Elekter fick för en tid sedan uppdraget att leverera sju fiberbodar för fiberutbyggnaden i kommunen.

Detta projekt är speciellt då alla sju bodarna varierar i utformning, dock är de invändiga måtten identiska. Anledningen är att fiberbodarna ska smälta in så mycket som möjligt i den omgivning där de placeras.

Teknisk beskrivning

I detta projektet ingick sju fiberbodar med olika specialfasader av trä och cementbaseradeskivor, samt olika typer av tak som inte ingår i standardsortimentet. I husen är det gott om utrymme för två 19” stativ (42HE) där switchar och UPSer har monterats.

Två olika typer av kyllösningar levererades. Den ena med luftvärmepump och den andra var frikyla. Frikylan är enkelt beskrivet en varvtalsreglerad fläkt som styrs av en smart enhet som sedan kopplas till exempelvis SNMP för övervakning av datornätverket. Harju Elekter har även monterat både luftvärmepumpar och frikylan för en redundant lösning, vilket ger en energieffektivare lösning.

Leveransen omfattade följande:

  • Sju EasyFLEX fiberbodar
  • Form, utarbetad tillsammans med kundens arkitekter
  • Konstruktion, design och tillverkning
  • Installation av utrustning och grundel
  • FAT test i samråd med beställare

Exempel på utformning av en av fiberbodarna

2020-11-05