Likriktarstation, Roslagsbanan, Arninge

Kund

SL, Stockholms Lokaltrafik

Plats

Arninge i Täby, norr om Stockholm

Bakgrund

På Österskärsgrenen av Roslagsbanan byggdes dubbelspår på sträckan Galoppfältet–Viggbyholm under 2010 i samband med att en planskild korsning med Bergtorpsvägen anlades. 2010 färdigställdes dubbelspår Åkers Runö–Åkersberga och i februari 2015 blev det även dubbelspår på sträckan Rydbo–Åkers Runö.

Från juni 2018 till december 2018 byggdes dubbelspår Hägernäs–Ullna kvarnväg, och i samband med det byggs en ny station vid Arninge, som öppnar 2022. Banan flyttades västerut och går numera närmare E18, där ett nytt resecentrum kommer att underlätta byte mellan buss och tåg och även bli en naturlig utgångspunkt för boende i det nya bostadsområdet Hägerneholm för arbetspendling.

Trafikverket bygger stationshuset och SL järnvägsdelarna. Kommunen bygger gator och cykelvägar som ansluter till Arninge station. Från Arninge station kommer resenärer att kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus.

Teknisk beskrivning

Arninge Station består av en prefabricerad betongstation som är platsmonterad. I denna finns ett 24 kV mellanspänningsställverk, SNC, med matning från Ellevio. Matning sker till likriktaren, stationstransformatorn och även en NS-station för Arninge.

Likriktaren är av typ ”styrd” 1 500 V DC med plus, minus och 4 st P-fack för matning till banan.

Transformatorer LT och ST med 400 V Ställverk med reservkraftsinmatning och automatisk omkoppling.
skåp KA1, KD1, KD1-1 och teleskåp som standard

Frånskiljarna är placerade utomhus med minusskåp.

Aktif SNC mellanspänningsställverk 22 kV med Arcteq reläskydd

Pluton likriktarställverk 1 500 V

KD1, KA1, LS110 och teleskåp

Manövrering lokalt via stationsdatorn

LT likriktartransformator 3,2 MVA med motoriserad jordkopplare

Frånskiljarskåp och KD1-1 med minusskåp i bakgrunden

2020-08-15