Vindpark, Bröcklingberget

Kund

Härjeån Energi

Plats

Bröcklingberget, 12 mil norr om Orsa

Bakgrund

Under sommaren 2019 installerades en transformatorstation till vindparken Bröcklingberget, cirka 12 mil norr om Orsa. Projektet Bröcklingberget initierades av Härjeån Energi och Harju Elekter fick i sin tur fått uppdraget att leverera utrustningen från Arise. Arise arbetar med helhetslösningar för landbaserad vindkraft.

Teknisk beskrivning

Leveransen har skett i två etapper. Etapp 1 omfattade följande:

 • GRYTEK Teknikhus CombiFLEX för 33 kV, relä-SCADA och vind SCADA inomhus
 • ABB Combine brytare 72 kV och VT på fundament
 • ORMAZABAL CPG.0 33 kV, 1 250 A, om 5 fack 1-poligt isolerat
 • ELCOVER KK-LS skåp och SCADA via Netcontrol
 • ETRA Transformator 50 MVA montage
 • Nollpunktsreaktor med hjälptransformator
 • Site-mark-byggarbeten
 • Elbehörighet
 • Samordning, konstruktion och idrifttagning

Etapp 2: För etapp 2 fick SEBAB/Harju Elekter beställning på en kopplingsstation M2, 33kV med egen inomhusstation omfattande:

 • GRYTEK Teknikhus CombiFLEX med 33 kV, relä-SCADA inomhus
 • ORMAZABAL CGM.3 33 kV, 630 A, med 5 fack och ventilator
 • ELCOVER KK-LS skåp och SCADA via Netcontrol
 • MF hjälpkrafttransformator 50 kVA

Station för inkoppling av vindkraft, 45-33 kV

Mellanspänningsställverk CPG, 33 kV

Mellanspänningsställverk CGM.3, 33 kV med ventilator

Relä SCADA och Elcover lågspänningsställverk

2020-10-04