Reservkraftstation, Visby Sjukhus, Visby

Kund

Region Gotland och Visby kraft

Plats

Visby Lasarett, Visby, Gotland

Bakgrund

Det visade sig att den nuvarande reservkraftsanläggningen var för gammal och inte skulle klara av att försörja sjukhuset med el varken vid korta eller långvariga elavbrott. För att förbättra elförsörjningen vid Visby Lasarett genomfördes därför en ombyggnad av sjukhusets 12 kV elkraftsystem med två mottagningsstationer med separata matningar från Gotlands Energi AB (GEAB). Ett nytt reservkraftsystem med kapacitet att försörja hela sjukhuset vid avbrott i ordinarie elförsörjning installerades under 2019.

Teknisk beskrivning

Installationen omfattade följande:

  • CombiFLEX teknikhus
  • 10 kV SNC mellanspänningsställverk
  • 10 kV SNC mellanspänningsställverk med ljusbågsventilator
  • Elcover kontrollskåp och central
  • SEBvision SCADA-system
  • Kvalitetsinstrument Diris 800 för kontroll av elkvaliteten i anläggningen

Mellanspänningsställverk, SNC 10 kV med ljusbågsventilator

SEBvision SCADA översiktsbild

Diris 800 kvalitetsinstrument

SNC fack, front

Elcover kontrollskåp och central

Reservkraftstation 10 kV

2020-10-15