Industri- och kommersiella fastigheter

Pålitlig elförsörjning för stabil verksamhet

Verksamheten inom olika typer av industri- och kommersiella fastigheter är beroende av stabil elförsörjning. Vi bidrar genom att leverera och installera centraler, ställverk och olika former av styr- och övervakningssystem, samt reservkraft. Dessutom hjälper vi till med att skapa ett fossilfritt samhälle genom olika typer av lösningar för att generera solenergi.

Skräddarsydda lösningar för fastigheter av olika slag

Vårt erbjudande omfattar lågspänningsställverk och fastighetscentraler, energieffektivisering och solenergilösningar för olika typer av industri och kommersiella fastigheter, liksom bostadsrätts-föreningar, lager, distributionscentraler och offentliga lokaler.

Vi konstruerar och bygger systemen i våra egna produktionsanläggningar i Sverige.

Med lokal konstruktion och produktion är vi nära dig och unika i vårt erbjudande. Våra duktiga platschefer styr den dagliga verksamheten och lämnar inga detaljer därhän.

Vi arbetar nära våra partners men är ändå leverantörsoberoende. Alla lösningar är alltid testade och certifierade enligt senast gällande standarder.

Med Harju Elekter som din partner kan du känna dig trygg från order till leverns. Önskar du hjälp på plats, eller utbyggnad av din anläggning, har vi en egen serviceorganisation till ditt förfogande.

Några av de lösningar vi erbjuder för olika typer av fastigheter inkluderar elfördelning, solenergi och reservkraft.

Elfördelning

Vi erbjuder lågspänningsställverk och centraler för olika köpcentrum, arenor, industrilokaler och handelslager, med mera. Läs mer >

Solenergi

Vårt fokus är BRF:er och kommersiella fastigheter. I våra projektåtaganden ingår installation för olika projekt och på olika underlag. Läs mer >

Reservkraft

Avbrott är otänkbara för mång kritiska verksamheter. Läs mer >