Primärstationer, södra Sverige, E.ON

Kund

E.ON

Plats

Sydöstra Sverige

Bakgrund

Genom tidigare ramavtal och genom del i andras totalentreprenader av större stationer fick SEBAB, som under hösten blir Harju Elekter, en större beställning från E.ON Energi. Beställningen omfattade upprustning och utbyte av befintlig kraftanläggning i fem olika 20-10 kV stationer i sydöstra Sverige.

Projektet omfattade totalåtagande för två stationer Önneköp och Tåstarp i egen regi, samt tre andra stationer. Till dessa tre levererades färdigställda stationer med pelargrund från Harju Elekters produktionsenhet i Grytgöl. Provning på site genomfördes i samråd med Omexon.

Via E.ONs ramavtal med ABB så levererades ABBs UNI GEAR MSP 20-10kV till Grytgöl. Dessa installerades och provades, bland annat med direkt uppkoppling till E.ONs eget SCADA system, Eldorado. Testerna ägde rum i Grytgöl innan kompletta stationer skeppades ut till site för slutgiltg installation.

Teknisk beskrivning

Leveranserna bestod av följande

 • Ombyggnad och rasering av befintligt 24kV utomhus ställverk
 • Rasering av befintligt 12kV inomhus ställverk, batterisystem, SCADA-system mm
 • Nybyggnad av transformatorfundament och stativ för 24-12 kV kabelanslutning
 • Fem GRYTEK CombiFLEX teknikhus, inomhusutförande, för 24 kV mellanspänningsställverk
 • Fem GRYTEK CombiFLEX teknikhus, Inomhusutförande för 12 kV mellanspänningsställverk
 • Nollpunktsmotstånd
 • ELCOVER lågspänningsskåp för DC
 • MECHA-FLEX lokalkraftcentral med mätning
 • ELCOVER SEBvision SCADA system mot Eldorado
 • Kabelförband 24-12 kV med signalkablage
 • Markarbeten
 • Konstruktion och servicesupport
 • Egenkontroll, tester och idrifttagning

E.ON Tåstarp, ny station 20-10kV med CombiFLEX

Elcover kontrollskåp

Mecha-Flex lokalkraftcentral

2020-11-05