Nätstationer, ramavtal, E.ON

Kund

E.ON Energidistribution AB

Plats

Hela Sverige

Bakgrund

E.ON har idag ca 45 000 nätstationer, dessa har en livslängd på runt 40 år, vilket betyder att de behöver byta ut över 1 000 stationer per år. Därför upphandlade E.ON Energidistribution nätstationer vintern 2018 där Harju Elekter AB fick ca hälften av utdelningen.

Leveranserna startade sommaren 2018 med i snitt 10 stationer i veckan.

Teknisk beskrivning

Stationerna som levereras till E.ON är plåtstationer för transformatorer mellan 200 kVA upp till 1 250 kVA. Transformatorerna köps in av E.ON och levereras till Harju Elekters fabrik i Estland.

Harju Elekter gör själva de luftisolerade ställverken, medan E.ON köper in och levererar kompaktställverk till fabriken för installation.

Lågspänningsställverket är ett listställverk med Pronutec-lister.

Huset har en betonggrund med ett plåthus i valfri färg.

Det levereras också en del specialstationer med träpanel och större taklutning.

Leveranser sker kontinuerligt till E.ON runt om i Sverige

HEKA 1VM200

HEKA 1VM315-2

HEKA 1VM800

2020-10-15