Elförsörjningen måste alltid fungera

Det är en självklarhet för alla energibolag att säkerställa en stabil elförsörjning. Harju Elekters lösningar för låg- mellan- och högspänning bygger på erfarenhet, teknisk kompetens och ett brett produktprogram.

Så här arbetar vi med energilösningar

Harju Elekter är en helhetsleverantör av lösningar för eldistribution inom energiområdet. Våra projekt omfattar lösningar från 0,4 kV upp till 170 kV.

Vi driver projekt från och med konstruktion fram till leverans och installation av allt från enstaka nätstationer till kompletta primärstationer. Ordning och reda i allt projektarbete, inklusive montage är centralt för oss alla inom Harju Elekter. Inom den egna organisationen Sverige har vi kunskap och lång erfarenhet inom projektledning, konstruktion, konfigurering och programmering, samt idrifttagning och provning.

Vårt produktprogram omfattar både egna och inköpta produkter från utvalda partners. Detta gör att vi erbjuder ett komplett sortiment till energibolag inom eldistribution.

Våra stationsprojekt kan även inkludera markarbeten med installation.

Vi förstår komplexiteten i dessa projekt och strävar alltid mot ett nära samarbete med slutkunden, vi drivs av att alltid leverera både en högkvalitativ station men alltid inom avtalad tid. Projekten leds därför alltid av en intern projektledare.

För att erbjuda marknaden den bästa servicen genomför vi oftast FAT-tester inomhus tillsammans med kund i vår produktion norr om Finspång. Vi åtar oss även servicearbeten via egen serviceavdelning.

Typiska lösningar

  • Primärstationer
  • Sekundärstationer
  • Nätstationer