Elkonstruktion

Harju Elekter har över 40 elkonstruktörer i Sverige, Estland, Finland och Litauen som dagligen tar fram kundunika elkonstruktioner enligt kundens önskemål.

Vi konstruerar utrustningen så att maskin-, EMC- och lågspänningsdirektiven uppfylls och har intern kompetens gällande lokala normer och krav i Norden och Baltikum.

Vi jobbar med olika program, bland annat Eplan Electric P8, Eplan ProPanel , FastEl , AutoCAD Electrical och CADS electric (CADS Planner) beroende på kundkrav och vad som passar bäst för respektive projekt.