Industriautomation

Automation kan betyda många saker, inte bara automatiserade tillverkningsprocesser, utan även styrning och övervakning av elkraftsanläggningar, till exempel. När vi talar automation på Harju Elekter i Sverige, menar vi företrädesvis Industriautomation.

Vi har stor flexibilitet för både standard och special

Harju Elekter ha god kunskap inom automatisering och kontroll av industriella processer och utrustning. Detta gör att vi kan driva projekt som omfattar elkonstruktion, apparatskåpsbyggnation och programmering av PLC/HMI-system för olika typer av projekt inom industriautomation.

Vi tar fram lösningar för serietillverkade mindre maskiner men även för små och stora anläggningar.

Harju Elekter är vana vid att uppfylla alla typer av kundspecifika krav. Allt från fabrikat, märkningar och materiel, till standarder och spänningar. Genom att ha hela kedjan från konstruktion till färdig produkt kan vi säkerställa att du får exakt de funktioner och det utförande du har specificerat.

Vi konstruerar i modern CAD-miljö med fokus på slutproduktens funktion. Vi bygger sedan utrustningen så att maskin-, EMC- och lågspänningsdirektiven uppfylls och lämnar tillverkardeklaration på apparatskåpen. Funktionsprov utförs sedan enligt vårt eller kundens testprotokoll.

Konstruktion sker i Sverige, men vi kan erbjuda kostnadseffektiv byggnation vid våra fabriker i Estland eller Litauen beroende på typ av projekt och efterfrågade volymer.

Våra lösningar kan baseras antingen på standardprodukter eller på speciallösningar. Till exempel kan vi ta fram unika kundanpassade mekaniklösningar och bygger dem sedan helt enligt kundens önskemål och konstruktion.

Installation, programmering och idrifttagande sköter vi in den omfattning som respektive projekt kräver.

Läs mer om hur Harju Elekter arbetar med de olika faserna inom ett relevant industriautomationsprojekt. Du kan även se exempel på olika lösningar. Och, kontakta vår Affärsområdeschef, Per Magnusson för en diskussion om rätt lösning för dig.

Elkonstruktion

Harju Elekter har elkonstruktörer i Sverige, Estland, Finland och Litauen som kan ta fram kundunika elkonstruktioner. Läs mer >

Mekanisk konstruktion

Våra mekanikkonstruktörer anpassar kapslingar och övriga mekaniska delar till önskad funktion. Läs mer >

Produktion

Med 60 000 m2 produktionsyta i Norden och Baltikum, varav 7 000 m2 i Sverige har vi plats för effektiv produktion. Läs mer >

Provning

Alla produktionsenheter har testutrustning utför alltid en noggrann provning. Läs mer >

Olika lösningar

Vi kan erbjuda både standard- och speciallösningar. Läs mer >

Vill du veta mer? Hör av dig!

    Affärsområdesansvarig

    Per Magnusson

    Vill du veta mer om Industriautomation, ring mig på 070-911 96 13 eller fyll i och skicka formuläret.