Första spadtaget i Västerås

Torsdag 21 oktober togs så det första spadtaget för Harju Elekters ny anläggning i Västerås. Den blir helägd av Harju Elekter och kommer, som tidigare nämnts, inrymma en omfattande produktionsdel och kontor i två våningar. Vid ceremonin ställdes frågan ”Varför Västerås?”

Mikael Schwartz Jonsson, VD Harju Elekter Sverige, svarade: ”Jag tror vi kan dela upp det i flera saker, men mycket handlar om kunskapen om elektrifiering som finns här. Det gör det sporrande att vara här, även om det kan innebära konkurrens. Men jag tror också att konkurrens kan driva på kunskapen.”

Vid ceremonin deltog Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden i Västerås, Tiit Atso, koncernchef, Mikael Schwartz Jonsson och Fredrik Jagersjö Rosell från Logistic Contractor som håller i bygget.

Rekrytering av ytterligare medarbetare kommer att påbörjas i början av 2022. Det handlar om tjänster inom konstruktion, projektledning och montage. För att hantera den växande personalstyrkan har Harju Elekter AB i dagarna också anställt en HR-ansvarig som tillträder i januari.

Publicerad:
2021-10-22