Harju Elekter tar ett stort steg i Sverige

Harju Elekters nya anläggning på norra Tunbytorp i Västerås. Kontorsdelen kommer dock i verkligheten att bli i två plan.

Harju Elekter koncernen, som äger 100% av Harju Elekter AB, fortsätter expansionen i Sverige. Tiit Atso, koncernchef, säger ”Både koncernen och alla våra medarbetare i Sverige är djupt engagerade i att bli en stor aktör på de svenska elektrifierings- och automationsmarknaderna. För att detta ska lyckas, krävs självklart bra produkter, kompetens och en bra organisation i Sverige, men också effektiv logistik och produktion.”

Ett av stegen för att stärka närvaron i Sverige omfattar centralisering av lager- och produktionsresurserna. Detta innebär att nuvarande verksamhet i Malmö flyttar till nya större och mer ändamålsenliga lokaler i hamnområdet i Malmö i augusti 2022.

Verksamheterna på enheterna i Borlänge, Grytgöl och Stockholm kommer att flyttas till en helt nybyggd egenägd anläggning i Västerås med en total kontors- och produktionsyta på cirka 6 000 m2. Delar av verksamheten i Stockholm kommer att bli kvar där, dock i nya lokaler.

I Västerås finns sedan i februari i år projektlednings- och elkonstruktionsresurser och delar av Harju Elekter Sveriges ledning, vilka också flyttar till den nya anläggningen som beräknas stå klar under fjärde kvartalet 2022.

I Malmö kommer fokus i produktionen att ligga på låg- och mellanspänningsställverk och det nya området automationslösningar, medan Västerås kommer att hantera centraler, ställverk, teknikhus och fiberbodar. FAT tester kommer att kunna utföras på bägge enheterna och framför allt i Västerås kommer produkter på väg till site från Harju Elekter koncernens övriga tillverkningsenheter att mellanlagras.

”Med dessa investeringar räknar vi med att bli ännu mer konkurrenskraftiga inom olika verksamhetsområden. Vår satsning på projektverksamhet och leverans av lösningar där installation och idriftsättning ingår, kräver också effektiva konstruktions- och produktionsresurser i Sverige, vilka vi nu stärker upp väsentligt” säger Mikael avslutningsvis.

Publicerad:
2021-10-05