Projektnytt i mars

Trollhättan Energi App

Utvecklingen av det svenska kraftnätet pågår ständigt – så även nu i vår. Två av våra senaste större projekt i södra Sverige är en primärstation till Trollhättan Energi och ställverk till Stallbacka Värmeverk, också i Trollhättan.

Primärstation Dalen i Trollhättan

På sin hemsida nämner Trollhättan Energi att staden har ambitionen att de ska vara 70 000 invånare år 2030. Det innebär att rörnät, elledningar och tjänster måste anpassas för att kunna ge fortsatt bra service till fler människor. Många projekt är redan igång och fler står på tur, enligt Trollhättan Energi.

Harju Elekter har fått förtroendet att bidra till en del av den fortsatta expansionen av elnätet i Trollhättanområdet med en ny primärstation. Stationen ska stå färdig under andra halvåret 2021.

Leveransen från Harju Elekter omfattar ett prefabricerat stationshus med källare, mekanisk ventilation och brandlarm, som ska ha en 10 kV anslutning till Vattenfalls befintliga krafttransformator. Stationshuset är utrustat med SNC mellanspänningsställverk 12 kV, 2 500 A, 25 kA, med Siemens reläskydd, Trench nollpunktsreaktor med motstånd och hjälpkraftlindning 200 kVA, diverse ELCOVER skåp, ELCOVER Netcontrol SCADA-system, samt MECHA-FLEX lokalkraftcentral 315 A, med mätning. Dessutom hanterar Harju Elekter markarbeten inklusive, sprängning, rör och kabelarbeten och all konstruktion, egenkontroll, tester FAT-SAT och idrifttagning.

Stallbacka värmeverk i Trollhättan uppgraderar

Trollhättan Energi levererar också fjärrvärme till företag, villor och lägenheter. Deras fjärrvärme framställs idag genom eldning av skogsflis, som består av spillmaterial från hållbara och lokala skogsbruk.

Även här har Harju Elekter fått förtroendet att bistå den hållbara utvecklingen i Trollhättanområdet, med ett projekt via Bro Underhåll & Service BUS AB till Stallbacka Värmeverk.

Detta projekt omfattar lågspänningsställverk ELCOVER 1 600 A och 3 000 A, plugg-in med motorgrupper och mätning samt olika skenstråk med laskset. Uppdraget omfattar också projektledning, konstruktion, FAT, reläprovning och installations support.

Publicerad:
2021-03-16