Framgångsrikt 2020 – trots stora utmaningar

Harju Elekter-koncernen lyckades uppnå goda resultat under 2020, trots stora utmaningar som krävt anpassningar för att kontinuerligt leverera både utrustning och produkter till kunder runt om i Norden.

Försäljningen under 2020 blev den högsta hittills i koncernens historia: 1 473 miljoner SEK, med en rörelsemarginal (EBIT) som fördubblades jämfört med 2019, till 66 miljoner SEK. Året avslutades med ett starkt sista kvartal där försäljningen under Q4 ökade med 12,8% och rörelsemarginalen (EBIT) sexdubblades jämfört med samma period 2019. Q4 2020 blev därmed vårt hittills bästa kvartal.

Koncernens största marknader är Estland, Finland, Sverige och Norge. Försäljningen i Sverige var den som ökade mest under 2020, från 210 miljoner SEK (2019) till 270 miljoner SEK (2020). Försäljningen under Q4 nära nog dubblerades jämfört med samma period 2019. Sverige är nu koncernens näst största marknad efter Finland. Framförallt är det en ökad försäljning av primär- och sekundärstationer som bidragit till försäljningsökningen, men också en generell försäljningstillväxt på den svenska marknaden.

Försäljningen i Finland minskade något under 2020, till motsvarande 690 miljoner SEK, bland annat på grund av minskad orderingång från automationskunder. Den största delen av försäljningen var annars till kunder inom eldistribution. I Norge minskade försäljningen under 2020 något, till 168 miljoner SEK, jämfört med ett mycket starkt 2019.

En förutsättning för Harju Elekters goda resultat under 2020 har varit de investeringar som gjorts under senare år samt ett aktivt försäljningsarbete på koncernens fokusmarknader i Norden och Baltikum.

Under 2020 har Harju Elekter-koncernen fortsatt sina investeringar där bland annat motsvarande 46 miljoner SEK investerats i de egna produktionsanläggningarna och i tillverkningsutrustning. Utöver detta gjordes investeringar i produktionsteknik och IT-system, samt i mark för eventuell framtida expansion.

Not: Vid omräkning från EUR till SEK har en växelkurs på 10,05 använts.

Installation i Sverige med teknikhus från Harju Elekter, lågspänningsställverk och transformator.

Publicerad:
2021-02-24