Väder och vind stoppar inte Harju Elekter

I slutet av vecka 2 i år ställdes en nätstation från Harju Elekter på plats i Hallonbergen i Stockholm. Allt arbete genomfördes under en och en halv dag! Förutom kompetent personal, bidrog god planering och färdigt kablage till att hela jobbet gick snabbt och smidigt.

Arbetet dag 1 omfattade markutjämning och iordningställande av grund, placering av hus med montage av 5-tons betongtak, kablagedragning mellan mellanspänning och transformator, samt anslutning av mellan- och lågspänningskablage på transformatorn.

Dagen efter drogs kablage för temperaturgivare till transformatorn och givaren kopplades in. Tätning mellan hus och fundament gjordes, och RTU-fjärrtest gentemot driftcentral genomfördes. Klart!

Publicerad:
2021-01-19