Ett lyckosamt år för Harju Elekter – trots en värld i kris

Mikael Schwartz Jonsson, VD Harju Elekter Sverige, och Thomas Andersson, Marknadschef, delar med sig av sina tankar om utvecklingen för Harju Elekter i Sverige inför jul och nyår.

Thomas Andersson och Mikael Schwartz Jonsson.

”2020 har varit att tufft år för många med Pandemi och oroligheter världen över. Vi lider med alla de människor som har drabbats direkt och indirekt och hoppas att 2021 blir ljusare på alla sätt.”

”Vi avslutar 2020 mycket starkt med en orderingång över budget. Under året har vi kunnat välkomna många nya medarbetare, vilket stärker vår samlade kompetens ytterligare. Vi har också förberett namnbytet och tydliggörandet av vår koncerntillhörighet under koncernnamnet Harju Elekter, vilket ger oss ytterligare råg i ryggen. En stark ägare med en tydlig ambition att växa ytterligare i Norden ger ökad trygghet för våra medarbetare, samarbetspartners, samt nya och befintliga kunder.”

Under 2021 kommer Harju Elekter att presentera flera nya medarbetare på olika positioner. Dessutom kommer bolaget att utveckla erbjudandet in områdena förnybart, automation och kommunikation, för att komplettera den redan starka ställningen inom energi, infrastruktur och elfördelning till industri- och kommersiella fastigheter.

Satsning på automation, kommunikation och förnybart

Mikael igen: ”Satsningen på automation sker då vi ser en stor potential i Sverige. Industrin i Sverige går starkt, trots utmanande tider. Jag upplever att en del apparatskåpsbyggare kommer att ha svårt att konkurrera i och med ökande krav på automatisering och konkurrenskraftiga priser – Harju Elekter har en fördel i och med koncernens samlade volymer och erfarenhet inom området.”

Mikael fortsätter: ”Även inom kommunikationsområdet ser vi potential i och med satsningarna på 5G och ytterligare bredbandsutbyggnad, då allt fler arbetar hemifrån. 5G utbyggnaden sker ju bland annat för att vi får fler uppkopplade enheter både i konsumentledet och i näringslivet med fler maskiner utrustade med IOT-enheter. Med fler människor i arbete hemifrån finns också ett ökat behov av stabilt bredband, vilket har gjort att regeringen har tagit fram ett nytt bredbandsmål. Detta kommer att sätta fart på fiberutbyggnaden, inte minst på landsbygden.”

Thomas kompletterar med ambitionerna inom förnybart: ”Vi kommer att erbjuda laddkoncept kring batteriladdning och har redan intressanta projekt inom områden som batterilagring och solceller. Ett exempel är solcellskonceptet för bostadsrättsföreningen Jungfrudansen i Stockholm. Där har vi tillsammans med deras konsult hjälpt till med både bygglov och energiverkets föranmälan, samt den tekniska lösningen som sådan. Jag tror att vi kommer att få se många av denna typ av projekt.”

I leveransen till Jungfrudansen ingår bland annat MECHA-FLEX centraler, växelriktare och 575 stycken SSH solceller, 375 W, med en verkningsgrad på 21,8% och över 25 års livslängd.

Nu några rader om nya projekt hos Harju Elekter i Sverige:

Elfördelning till Stena Fastigheter

Elfördel är en partner till Harju Elekter Sverige. Via dem ska MECHA-FLEX servisställverk och MECHA-FLEX lågspänningsställverk levereras till Stena Fastigheter och Masthugget i Göteborg under vintern. Projektet omfattar också konstruktionsarbete och FAT tester.

Snabb leverans till köpcenter i Falun

Ett annat fördelningsprojekt omfattar leverans av MECHA-FLEX servisställverk och MECHA-FLEX lågspänningsställverk, via Harju Elekters lokala partner, till Diös och köpcentret FALAN 23 i Falun för omgående leverans.

Mer i Falun

Även distributionsnätet utvecklas i Falun-området. Tillsammans med Assemblin levererar Harju Elekter en nätstation till Trängslet. I projektet ingår bl a TESAR epoxiisolerade transformatorer 800 kVA med låga förluster, MECHA-FLEX 1 000 A lågspänningsställverk, Form 4A, IP43, MODUCS 1 000 A kabelskåp med MCCB brytare, reläskyddsbyte och komplettering i befintligt mellanspänningsställverk, konstruktion, FAT tester och del av idrifttagningen.

God Jul och Gott Nytt År

SEBAB och Grytek är nu officiellt Harju Elekter AB. Detta blev registrerat hos Bolagsverket den 14e december. Organisationsnumret, 556505-1983, förblir oförändrat. ”Med detta vill vi ta tillfället i akt och önska alla våra medarbetare, samarbetspartners, kunder och övriga intressenter en God Jul och ett Gott Nytt År” avlutar Mikael och Thomas.

Publicerad:
2020-12-21