Harju Elekters svenska dotterbolag har gått samman

29 oktober 2020 registrerades sammanslagningen av SEBAB AB och Grytek AB hos Bolagsverket. Båda företagen är helägda dotterbolag till Harju Elekter Group. Efter samgåendet kommer Grytek AB uppgå i SEBAB AB som kommer att vara den nya juridiska parten i alla befintliga avtal.

Samgåendet är en del av arbetet med att konsolidera alla dotterbolag under varumärket Harju Elekter, för att lättare kunna koordinera sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Senare under hösten kommer SEBAB AB att byta namn till Harju Elekter AB.

Mikael Schwartz Jonsson fortsätter oförändrat som VD för SEBAB AB. I styrelsen fortsätter Tiit Atso som ordförande och Andres Allikmäe, Andres Toome samt Thomas Andersson fortsätter som styrelseledamöter.

Samgåendet ger ingen resultatpåverkan för Harju Elekter Group.

Publicerad:
2020-11-02