Beslut om investering i Litauen

Harju Elekter UAB i Litauen, 100% ägt av Harju Elekter koncernen i Estland, påbörjar nu Steg 4 i expansionen av produktionsanläggningen i Panevėžys i Litauen. Byggarbetet beräknas vara klart i Mars nästa år. När detta steg i expansionen är slutförd kommer kontors- och produktionsytorna att uppgå till 16 761 m2, vilket är nära på en dubblering av nuvarande ytor. Investeringen uppgår till närmare 6 miljoner euro.

Investeringen beräknas möjliggöra en dubblering av försäljningen från verksamheten i Litauen och öka antalet anställda från 241 till 350.

Harju Elekter i Litauen erbjuder kontraktstillverkning och belastningsprov av vätskekylda drivsystem och ställverk för marina och industriella systembyggare. De är certifierade enligt DNV GL och RINA Manufacturing Survey Arrangements (MSA) och kan utfärda certifikat för marina klassificeringssällskap.

Publicerad:
2020-07-24